Catechismusverklaring Ds A. Schot

De auteur schrijft daarover in de inleiding:
Iedere Zondag bestaat uit een of meerdere korte vragen met antwoorden. Bij iedere vraag en antwoord zijn door mij tien korte vragen gemaakt. Al deze vragen gaan over de letterlijke tekst van de Catechismus of over de verwijsteksten. Deze vragen zijn niet voor een bepaalde leeftijd bedoeld. Ik denk dat ze bij wijze van spreken een functie zouden kunnen hebben voor mensen van 8 tot 80 jaar. De bedoeling van deze vragen is slechts om de voorliggende Zondag nauwkeurig te lezen. We zijn zo aan de klanken gewend, dat we vaak nauwelijks weten wat er staat.
De toegevoegde vragen roepen ons op om nauwkeurig te lezen en de woorden van de Catechismus te wegen. Ze kunnen gebruikt worden ter voorbereiding op de catechismuspreek of ter verwerking na het horen van de preek.

Zondag 1 
07-11-2021

zondag 11 Zondag 21 Zondag 31 Zondag 42

Zondag 2 

05-12-2021

Zondag 12 Zondag 22 Zondag 32 Zondag 43

Zondag 3

12-12-2021

Zondag 13 Zondag 23 Zondag 33 Zondag 44

Zondag 4 

19-12-2021

Zondag 14 Zondag 24 Zondag 34 Zondag 45

Zondag 5 

23-01-2022

Zondag 15 Zondag 25 Zondag 35 Zondag 46
Zondag 6 Zondag 16 Zondag 26 Zondag 36 Zondag 47
Zondag 7 Zondag 17 Zondag 27 Zondag 37 Zondag 48
Zondag 8 Zondag 18 Zondag 28 Zondag 38 Zondag 49
Zondag 9 Zondag 19 Zondag 29 Zondag 39 Zondag 50
Zondag 10 Zondag 20 Zondag 30 Zondag 40 Zondag 51
      Zondag 41 Zondag 52

nb de datum van behandeling van de Zondag wordt vermeld