Catechismusverklaring Ds A. Schot

De auteur schrijft daarover in de inleiding:
Iedere Zondag bestaat uit een of meerdere korte vragen met antwoorden. Bij iedere vraag en antwoord zijn door mij tien korte vragen gemaakt. Al deze vragen gaan over de letterlijke tekst van de Catechismus of over de verwijsteksten. Deze vragen zijn niet voor een bepaalde leeftijd bedoeld. Ik denk dat ze bij wijze van spreken een functie zouden kunnen hebben voor mensen van 8 tot 80 jaar. De bedoeling van deze vragen is slechts om de voorliggende Zondag nauwkeurig te lezen. We zijn zo aan de klanken gewend, dat we vaak nauwelijks weten wat er staat.
De toegevoegde vragen roepen ons op om nauwkeurig te lezen en de woorden van de Catechismus te wegen. Ze kunnen gebruikt worden ter voorbereiding op de catechismuspreek of ter verwerkingk na het horen van de preek.

Zondag 1 
07-11-2021

zondag 11
27-03-2022

Zondag 21
10-07-2022

Zondag 31 
02-10-2022
Zondag 42
01-01-2023

Zondag 2 
05-12-2021

Zondag 12
03-03-2022

Zondag 22
17-07-2022

Zondag 32
09-10-2022

Zondag 43
15-01-2023

Zondag 3
12-12-2021

Zondag 13
10-04-2022

Zondag 23
24-07-2022

Zondag 33
16-10-2022
Zondag 44
 12-02-2023

Zondag 4 
19-12-2021

Zondag 14
24-04-2022
Zondag 24
31-07-2022

Zondag 34
23-10-2022

Zondag 45
05-03-2023

Zondag 5
23-01-2022

Zondag 15
01-05-2022

Zondag 25
07-08-2022

 

Zondag 35
30-10-2022

Zondag 46 
12-03-2023

Zondag 6
06-02-2022

Zondag 16
16-05-2022

Zondag 26
14-08-2022

Zondag 36
06-11-2022

Zondag 47
19-03-2023

Zondag 7
13-02-2022

Zondag 17
12-06-2022

Zondag 27
21-08-2022

Zondag 37
13-11-2022

Zondag 48
16-04-2023

Zondag 8
20-02-2022

Zondag 18
19-06-2022

Zondag 28
28-08-2022

Zondag 38
27-11-2022

Zondag 49
30-04-2023

Zondag 9
13-03-2022

Zondag 19
26-06-2022

Zondag 29
04-09-2022

Zondag 39
04-12-2022

Zondag 50

07-05-2023

Zondag 10
20-03-2022

Zondag 20
03-07-2022

Zondag 30
11-09-2022

Zondag 40
11-12-2022

Zondag 51
14-05-2023

     

Zondag 41
18-12-2022

Zondag 52 

04-06-2023

nb de datum van behandeling van de Zondag wordt vermeld