Catechismusverklaring Ds A. Schot

De auteur schrijft daarover in de inleiding:
Iedere Zondag bestaat uit een of meerdere korte vragen met antwoorden. Bij iedere vraag en antwoord zijn door mij tien korte vragen gemaakt. Al deze vragen gaan over de letterlijke tekst van de Catechismus of over de verwijsteksten. Deze vragen zijn niet voor een bepaalde leeftijd bedoeld. Ik denk dat ze bij wijze van spreken een functie zouden kunnen hebben voor mensen van 8 tot 80 jaar. De bedoeling van deze vragen is slechts om de voorliggende Zondag nauwkeurig te lezen. We zijn zo aan de klanken gewend, dat we vaak nauwelijks weten wat er staat.
De toegevoegde vragen roepen ons op om nauwkeurig te lezen en de woorden van de Catechismus te wegen. Ze kunnen gebruikt worden ter voorbereiding op de catechismuspreek of ter verwerking na het horen van de preek.

Zondag 1 
07-11-2021

zondag 11
27-03-2022

Zondag 21
10-07-2022

Zondag 31 Zondag 42

Zondag 2 
05-12-2021

Zondag 12
03-03-2022

Zondag 22
17-07-2022

Zondag 32 Zondag 43

Zondag 3
12-12-2021

Zondag 13
10-04-2022

Zondag 23
24-07-2022

Zondag 33 Zondag 44

Zondag 4 
19-12-2021

Zondag 14
24-04-2022
Zondag 24
31-07-2022
Zondag 34 Zondag 45

Zondag 5
23-01-2022

Zondag 15
01-05-2022

Zondag 25
07-08-2022

 
Zondag 35 Zondag 46

Zondag 6
06-02-2022

Zondag 16
16-05-2022

Zondag 26
14-08-2022

Zondag 36 Zondag 47

Zondag 7
13-02-2022

Zondag 17
12-06-2022

Zondag 27
21-08-2022

Zondag 37 Zondag 48

Zondag 8
20-02-2022

Zondag 18
19-06-2022

Zondag 28

28-08-2022

Zondag 38 Zondag 49

Zondag 9
13-03-2022

Zondag 19
26-06-2022

Zondag 29

04-09-2022

Zondag 39 Zondag 50

Zondag 10
20-03-2022

Zondag 20
03-07-2022

Zondag 30

11-09-2022

Zondag 40 Zondag 51
      Zondag 41 Zondag 52

nb de datum van behandeling van de Zondag wordt vermeld