Welkom bij Daniël!

Er is door een zeer enthousiast echtpaar het intiatief genomen om Daniel uit de slaapstand te halen!

Een eerste bijeenkomst met een aantal oud-Danielleden heeft intussen plaatsgevonden en met elkaar wordt bezien hoe we de verenigingsavonden willen gaan inrichten.
Daarbij wordt gedacht om de leeftijdsgrens te verruimen.

Zodra meer informatie beschikbaar is, wordt het op deze site geplaatst.

Daniël is een vereniging waar jonge mensen met elkaar nadenken over Bijbelse en maatschappelijke thema’s. De gezellige en ontspannen sfeer zorgt ervoor dat je je bij ons snel thuis voelt.

Daniël is één keer in de vier weken op vrijdagavond. De avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. In de koffiepauze en bij de borrel na afloop is er voldoende tijd voor ontmoeting.

Geloof, bezinning, ontmoeting. Kortom: DANIËL!

Klik hier voor het programma.