Kerkvervoer

Er bestaat een regeling voor het brengen van bejaarden en invaliden naar de kerkdiensten. Leden die van deze regeling gebruik willen maken, worden verzocht contact op te nemen de commissie ZorgSaam Lisse. Zie voor contactgegevens de gemeentegids of stuur een e-mail naar info@ZorgSaamLisse.nl.