Preken beluisteren

De preken zijn te beluisteren via Kerkomroep.nl en te bekijken/beluisteren via Kerkdienstgemist.nl. Deze uitzendingen worden na circa twee weken 'off-line' gehaald en gearchiveerd.

De uitzendingen van studenten worden op nadrukkelijk verzoek van de Theologische School direct off-line gezet en opnames kunnen naderhand ook niet worden besteld.

Preken (achteraf) beluisteren

Preken gehouden in de Salemkerk waarbij (gast)predikanten zijn voorgegaan, zullen achteraf (binnen max 3 dagen) beschikbaar worden gesteld op deze website. Het betreft preken waarvoor betreffende predikant toestemming heeft verleend. Preken waarvoor geen toestemming is verleend, preken van studenten, rouw- en trouwdiensten zullen niet worden geplaatst. Mededelingen, voorbede/dankzegging alsmede het grote gebed zijn om privacy redenen uit de opname verwijderd.

Om deze preken te kunnen beluisteren is een inlog gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze kunt u aanvragen bij diaken Imanse via email: jmimanse@gergemlisse.nl. Het telefoonnummer van diaken Imanse kunt u vinden in de gemeentegids.

Om in te loggen klikt u bovenaan deze pagine op inloggen onder het kopje 'Contact'.

Deze opnamen zijn voor eigen gebruik. Openbare verspreiding van deze opnamen is alleen toegestaan met toestemming van de desbetreffende predikant.

Preken op cd opvragen

Indien u de preek op een CD wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar webmaster@gergemlisse.nl
Hij zal de door u gevraagde preek op CD's branden en zorgen dat u deze CD's ontvangt. We rekenen hiervoor € 5,-  per preek (excl eventuele portokosten) die ten goede komt aan de aflossing van de schuld.

Ook deze opnamen zijn voor eigen gebruik. Openbare verspreiding van deze opnamen is alleen toegestaan met toestemming van de desbetreffende predikant.

De webmaster