Kerkomroep

De Salemkerk zendt de kerkdiensten uit via de ether voor Lisse en directe omgeving.

Voor leden die woonachtig zijn ver buiten Lisse (en dus buiten het bereik van deze zender vallen) is er een zogenaamde kerkwebradio die via ADSL/Wifi kan functioneren.

Voor leden die in Lisse en directe omgeving is er een aantal kerktelefoons (scanners) beschikbaar.

Aanvragen van een dergelijke kerktelefoon/kerkwebradio kunt u richten aan de kerkenraad. Neem hiervoor contact op met diaken Imanse.