Vrouwenvereniging FEBÉ

Deze vereniging is opgericht met als doel geld bijeen te brengen voor de Zending en Evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten. Deze enthousiaste vrouwenvereniging komt één keer per twee weken op dinsdag bijeen van 20.00 tot 22.00 uur. Het vaste programma van deze avonden is:

  • Opening met zingen, Bijbellezen en gebed
  • Meditatie
  • Handwerken
  • Quiz
  • Gedicht
  • Creatieve hebbedingetjes maken 

Ook is er ruimte om op deze avonden gezellig te kletsen of met elkaar van gedachten te wisselen over allerhande onderwerpen. Dit alles onder het genot van een kop koffie of thee. Onderling regelen we dat er iemand voor een traktatie zorgt.

In het jaarprogramma zitten enkele hoogtepunten:

  • Jaarlijkse uitgaansdag, ieder lid kan hiervoor suggesties aandragen.
  • Workshop, indien mogelijk bij een gemeentelid.
  • Thema-avonden met spreker.
  • Kerstavond  met meditatie, verhaal, gedichtjes, taart en bijzondere hapjes waarvan veel werk wordt gemaakt door onze dames!

We blijven uitkijken naar nieuwe (jonge) leden die ons met hun creatieve inbreng en ideeën komen versterken.
Kom eens langs, het zal je verrassen. Hartelijk welkom!

 

Een hartelijke groet van het bestuur:

-    Presidente: Wilma Wouters-Schalk
-    Penningmeester: Maartje den Breejen-Buitenhuis
-    Secretaresse: Jeanette Zippro- Muilwijk
-    Alg Adjunct/activiteiten commissie: Annie Baaij-van ‘t Wout
-    Activiteiten commissie: Christa van Duijvenvoorde-Mijnders