Verenigingen

De Salemkerk kent een actief verenigingsleven. Voor jong, oud, man of vrouw zijn er verschillende verenigingen die soms bijna wekelijks een avond organiseren. Om samen de Bijbel te bestuderen bijvoorbeeld, of om te zingen en creatief aan de slag te gaan. Kijk eens op onderstaande pagina's, of kom langs om kennis te maken. U bent welkom!

Bijbelstudiekring
• Daniel
• Meisjeskoor De jonge Lofstem
• Jeugdvereniging Deo Juvante
• Zendingsvereniging Febé
• Vrouwenvereniging Hadassa
• Jongerenkoor Jesaréla
• Meisjesvereniging K.i.K.
• Jeugdvereniging Mandata Dei
• Mannenkoor David
Mefiboseth
• Onderzoekt de Schriften
Jongensvereniging Samuël
Zangvereniging Shalom
Zondagsschool Samuel