Verenigingen

De Salemkerk kent een actief verenigingsleven. Voor jong, oud, man of vrouw zijn er verschillende verenigingen die soms bijna wekelijks een avond organiseren. Om samen de Bijbel te bestuderen bijvoorbeeld, of om te zingen en creatief aan de slag te gaan. Kijk eens op onderstaande pagina's, of kom langs om kennis te maken. U bent welkom!

Bijbelstudiekring
Daniel
Meisjeskoor De jonge Lofstem
Jeugdvereniging Deo Juvante
Zendingsvereniging Febé
Vrouwenvereniging Hadassa
Jongerenkoor Jesaréla
Meisjesvereniging K.i.K.
Jeugdvereniging Mandata Dei
Mannenkoor David
Mefiboseth
Onderzoekt de Schriften
Jongensvereniging Samuël
Zangvereniging Shalom
Zondagsschool Samuel