Verenigingen

De Salemkerk kent een actief verenigingsleven. Voor jong, oud, man of vrouw zijn er verschillende verenigingen die soms bijna wekelijks een avond organiseren. Om samen de Bijbel te bestuderen bijvoorbeeld, of om te zingen en creatief aan de slag te gaan. Kijk eens op onderstaande pagina's, of kom langs om kennis te maken. U bent welkom!

  Bijbelstudiekring 
Mefiboseth
Mannenkoor David
Meisjeskoor De jonge Lofstem
Jeugdvereniging Deo Juvante
Jeugdvereniging Mandata Dei
Jongensvereniging Samuël
Jongerenkoor Jesaréla

• Jongerenvereniging Daniel
Onderzoekt de Schriften
Meisjesvereniging K.i.K.
Vrouwenvereniging Hadassa
Zangvereniging Shalom
Zendingsvereniging Febé
Zendingsvereniging Samuel