ANBI

Vanuit de ledenvergadering is vraag gesteld naar de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)-status van de Gereformeerde Gemeente Lisse. Het hebben van de ANBI-status geldt als voorwaarde voor de fiscale aftrekbaarheid van schenkingen en giften aan de kerk. Door de Belastingdienst is een groepsbeschikking ontvangen voor alle Gereformeerde Gemeenten. In de ANBI lijst van de Belastingdienst valt de Gereformeerde Gemeente Lisse onder: "Groepsbeschikking Gereformeerde Gemeenten Woerden (RSIN, 820967257)". Dit laatste dient u dan ook te vermelden op uw aangifte, indien u gebruik wenst te maken van de fiscale aftrek mogelijkheden.

De schenkingen en giften aan de Gereformeerde Gemeente Lisse zijn derhalve, binnen de fiscale mogelijkheden, aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de penningmeester van de kerk.