Zendingscommissie

Special: Zending in Nigeria

Blijf hier op de hoogte van de verhalen en gebeurtenissen van de zending in Nigeria.

In november 2020 heeft Ds Sonnevelt bij ons gepreekt over zijn zendingswerk oa in Nigeria. Van de collecte van Lisse en ook andere gemeenten zijn boeken gekocht die Ds Sonnevelt met zijn vrouw in Nigeria hebben gebracht. Daarvan heeft hij een reisverslag gemaakt die wij, met zijn toestemming, op onze website mogen plaatsen. klik hier voor het reisverslag. 

Missie Zendingscommissie

Als Plaatselijke Zendingscommissie (PZC) van Lisse zijn wij de lokale ambassadeur van de Zending Gereformeerde Gemeente (ZGG). Zie ook www.zgg.nl
Zowel mannen als vrouwen hebben een plaats in deze commissie.

De ZGG is een kerkelijke zendingsorganisatie die namens de Gereformeerde Gemeenten uitvoering geeft aan de opdracht van de Heere Jezus om uit te gaan naar alle volken en het evangelie te verkondigen. Deze opdracht staat onder andere verwoord in Mattheüs 28:19. 

Daarom houden wij ons, als PZC Lisse, bezig met de bezinning op de zendingsopdracht, het stimuleren van meeleven met het zendingswerk en het werven van fondsen voor de ZGG. Deze 3 taken geven wij op onderstaande wijze gestalte

 Zendingsavond:

Ieder jaar organiseren we een Zendingsavond. We nodigen dan een spreken uit die zich nauw verbonden weet met het zendingswerk. Wanneer deze avond is, wordt vermeld in het kerkblad.

Zendingsdienst:
Ieder jaar organiseren wij in oktober of Juni de zendingsdienst.

Rondgang:

In het najaar gaan we de gemeente rond om geld in te zamelen voor het Zendingswerk middels giften en het legen van de busjes. Maar om inkomsten te verwerven, verkopen we o.a. ook de zendingskalender,  enkele toepasselijke boeken en cd's.

Stichting Present:

In het jaar dat er geen snuffelmarkt is helpen we Stichting Present met “een klus”.

Het Bestuur:

Het bestuur van de Zendingscommissie bestaat uit:

Dhr. R. van Dam (voorzitter)
Dhr. M. van der Spek (secretaris)
Dhr. M.W. van der Beek (penningmeester)

Contactgegevens kunt u vinden in de gemeentegids.

Inzamelpunt frituurvet

Hebt u gebruikt frituurvet (of andere plantaardige oliën)? Lever deze nu in bij u in de buurt en steun het zendingswerk! Hieronder vindt kunt u eenvoudig de dichtsbijzijnde container vinden.

De plaatselijke zendingscommissies zijn vorig jaar gestart met het inzamelen van gebruikt frituurvet. Het gebruikte vet wordt een afgesloten verpakking ingeleverd en opgeslagen in een container. Deze wordt door een gespecialiseerd bedrijf opgehaald en dat levert € 0,35 per kilo op. Dit heeft in 2015 maar liefst € 3.500,- opgeleverd! Omdat het nog in de aanloopfase zat, was dat een veelbelovende start. In de loop van het jaar zijn er verschillende containers geplaatst en zagen we de opbrengst toenemen. Door uw frituurvet in te leveren, denkt u aan het milieu én u steunt ook nog eens het zendingswerk. 

Voor meer informatie over het werk van de zendingscommissie kunt u contact met ons opnemen via: secretarispzclisse@hotmail.com