Bijbelstudiekring

Bijbel-studie-kring: het woord zegt meer dan genoeg. We behandelen op de Bijbelstudieavonden een gedeelte uit de Bijbel. Enkele voorbeelden: (gedeelte van een) Bijbelboek, sprekende contrasten, een profeet. We vergaderen ongeveer 12 keer per jaar op de woensdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in het verenigingsgebouw. De leiding berust bij een ouderling.

Iedereen (jongeren en ouderen) is van harte welkom!