De Gereformeerde Gemeente 

Onze gemeente behoort tot het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. In  ons land zijn ruim 150 gemeenten aangesloten bij dit kerkverband. In totaal heeft dit kerkverband  bijna 106.000 leden. 

De Gereformeerde Gemeenten vormen een protestants kerkverband. Het heet gereformeerd, omdat de mensen binnen dit kerkverband willen gaan in het spoor van de Reformatie (de kerkhervorming) in de zestiende eeuw.

Kerkdienst

De kern van het gemeenteleven is de kerkgang. Iedere zondag komt de gemeente twee keer samen. Regelmatig komt de gemeente ook ‘s avonds op een doordeweekse dag samen. In elke dienst staat de Bijbel, het Woord van God, centraal. Daarom staat de kansel, die ook wel preekstoel wordt genoemd, in de kerkzaal in het middelpunt.   De voorganger op de kansel, die in de dienst een gedeelte uit de Bijbel uitlegt, is daarmee voor iedereen goed zichtbaar. In de preek wordt ons duidelijk gemaakt wat God van ons vraagt in Zijn Woord, namelijk bekering. En ons wordt verkondigd wat God ons wil schenken door het geloof in de Heere Jezus Christus, namelijk het eeuwige leven. Wij worden opgeroepen ons leven te richten op de eer van God.

U bent van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen.

Kerkelijke activiteiten

In onze gemeente vinden naast de kerkdiensten allerlei activiteiten plaats. Wij geven aan de jongeren van onze gemeente catechisatie onderwijs, in de lessen wordt de geloofsleer met elkaar overdacht ter voorbereiding op het doen van hun geloofsbelijdenis. Ook is er een zondagsschool voor de kinderen, is er een viertal koren en zijn er diverse verenigingen voor kinderen, jonge mensen en ouderen. Op de verenigingsavonden wordt aan Bijbelstudie gedaan en zijn er ontspannende activiteiten.

Historie van 1865 - heden

De Gereformeerde Gemeente van Lisse is gesticht op 6 september 1865. Toen de gemeente gesticht werd, bestond deze uit 22 leden. Nu heeft de gemeente circa 1400 leden, waarvan er een kleine 600 leden jonger zijn dan 25 jaar. Het eerste – bescheiden - kerkgebouw werd gebouwd aan de Kanaalstraat op de plaats waar nu C&A gevestigd is. Sinds 1936 beschikt de gemeente over het kerkgebouw aan de Tulpenstraat dat wij nog steeds gebruiken. Na de verbouwing in 2000 heeft de kerk circa 1100 zitplaatsen en heeft het gebouw de naam “Salemkerk” gekregen. “Salem” betekent “Vrede” (afgeleid van het Israëlische “sjalom” wat hetzelfde betekent).

Onze gemeente heeft vaak een eigen dominee gehad: 

1865-1869 G.J. Meulenbrugge
1872-1876 D. Wijting
1886-1895 Ds. E. Fransen
1898-1922 Ds. J. Overduin sr
1923-1933 Ds. H.A. Minderman
1934-1939 Ds. H. Ligtenberg
1942-1947 Ds. A. Verhagen
1948-1953 Ds. K. de Gier
1954-1958 Ds. L. Kieboom
1959-1964 Ds. H. van Gilst
1964-1972 Ds. W. Suijker
1973-1985 Ds. H. Hakkenberg
1986-1989 Ds. A.M. den Boer
1990-1995 Ds. J.J. Tanis
1995-2001 Ds. G.J. Baan
2004-2011 Ds. C. Neele
2015-2020 Ds G.J.N. Moens
2020-          vacant

 

Sinds 2013 is onze gemeente ook moedergemeente van Alkmaar (circa 30 leden).

Onze gemeente mag nu al 150 jaar bestaan. Dat hebben wij niet aan mensen te danken, maar wij weten dat de Heere God er Zelf voor heeft gezorgd dat Zijn Woord nog steeds elke week in de gemeente verkondigd mag worden.