Welkom bij de Salemkerk

Kerkdiensten om 10 en 16 uur

 

 

 

 

Mededelingen

Kerkdiensten

bekijken of meeluisteren

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Bericht voor ouders van (toekomstige) Driestar Gouda leerlingen
Vanwege de uitbreiding van het onderwijsaanbod in Leiden is het aantal leerlingen dat gebruik maakt van vervoer via Stichting Leerlingvervoer Reformatorische Scholen (SLRS) sterk gedaald. Als gevolg daarvan is het vanaf het schooljaar 24/25 niet meer mogelijk het busvervoer in de huidige vorm voort te zetten en zal de SLRS haar activiteiten beëindigen. Dat betekent dat Driestar Gouda leerlingen nu volledig gebruik moeten gaan maken van andere vervoersmogelijkheden. Dit brengt hogere kosten met zich mee, waarvoor verschillende financiële regelingen beschikbaar zijn (zie brief Driestar). De kerkenraad vindt het belangrijk dat onze jeugd onderwijs ontvangt dat naar Gods Woord is. Wat zou het jammer zijn als vanwege de hogere kosten van (openbaar) vervoer gekozen wordt voor een school waar de Bijbel niet centraal staat. Daarom komen wij graag in contact met alle ouders van leerlingen die al naar de Driestar in Gouda reizen of waarvan het kind dat voor het eerst zal gaan doen. Contact: areijerkerk@gergemlisse.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwe CGO module "het Woord doorgeven"

CGO heeft een nieuwe opleidingsmodule ontwikkeld waar u voor harte wordt uitgenodigd. Docenten: dr. Jan-Kees Kooijman (ZGG) en drs. Lana Kooijman-van Es (EVGG). Data: woensdagavond 19 juni, 26 juni, 3 juli en 10 juli 2024

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Informele avond voor ouders met kinderen met zorg
Een poosje geleden hebben we een avond belegd voor ouders van kinderen die extra zorg nodig hebben.  Eén van de dingen die naar voren kwamen, was: contact hebben met andere ouders die een kind hebben dat extra zorg nodig heeft.  We willen jullie daarom van harte uitnodigen voor deze informele avond op dinsdag 25 juni vanaf 20.00 uur Piet Heinstraat 12 in Lisse. We begrijpen dat de drempel hoog kan zijn, sommige ouders ervaren schroom om naar zo'n avond te komen. Als er vragen zijn, kunt u contact opnemen met Hennie Zwanenburg. Zie voor verder info in agenda

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Barbeque
Ook dit jaar wordt er weer een gezellige barbeque georganiseerd door enkele leden. Deze zal worden gehouden op zaterdag 31 augustus vanaf 16:30 uur. Noteer alvast in uw agenda. U kunt zich nu al aanmelden of via deze QR-code:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mannenontbijt
Om alvast te noteren in de agenda: op zaterdag 19 oktober vanaf 8.00 organiseren we een mannenontbijt voor alle mannen in de gemeente. De uitwerking en verdere invulling volgt!

 -------------------------------------------------------------------------------------------------
Jongeren vragen
Heb jij vragen over de Bijbel, het geloof of andere persoonlijke (levens-) vragen? We hopen natuurlijk dat je deze aan je ouders of een familielid kunt en wilt stellen. Vind je dat moeilijk? Dan kun je ook altijd terecht bij je wijkouderling, verenigingsleider of bij degene waar je catechisatie van krijgt. Zij willen je graag helpen! Is deze drempel te hoog voor je? Je kunt je vragen ook stellen via jongerenvragen@gergemlisse.nl . Meer info.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Collecteren
Uw giften voor de extra collecte kunt u of in de collectezak doen of overmaken naar de rekening van de kerk onder vermelding van het doel. Klik hier voor de doelen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 


 

 

 

 
Alle items

Agenda

Kerkdienst; Ds H. van der Heiden, HA
zo 16 juni 2024 09:30

Kerkdienst; Ds H. van der Heiden
zo 16 juni 2024 16:00

Planningsavond verenigingen en koren
ma 17 juni 2024 19:45

Kerkdienst; Ds J. van Rijswijk, deputaatschap Israël
zo 23 juni 2024 10:00

Kerkdienst; Ds J. van Rijswijk, deputaatschap Israël
zo 23 juni 2024 16:00

* rode tekst duidt op een link, door hierop te klikken verschijnt er meer informatie

Klimaatinstallatie
De informatie over de klimaatinstallatie voor de kerk is verplaatst naar Informatie / klimaat kerk (zie bovenaan de site)

CGO cursus Lisse
De informatie en de presentaties zijn te vinden onder Informatie / CGO cursus Lisse

Nieuwsbrief zendingswerker Fennie
Klik hier voor de nieuwsbrief van Fennie van juni 2023