Welkom bij de Salemkerk

Kerkdiensten om 10 en 16 uur

ivm corona alleen genodigden bij de kerkdiensten

 

 

 

Mededelingen

Kerkdiensten/meditaties 
bekijken of meeluisteren 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In navolging van de verdere aanscherping door de overheid in verband met het grote aantal besmettingen is het aantal bezoekers per kerkdienst verder neerwaarts aangepast. Klik hier voor een nadere toelichting.

Zie ook het nieuwe schema (ingaande zondag 18 oktober) met de data wanneer welke groep wordt uitgenodigd. De kerk is een half uur voor aanvang geopend. Graag uiterlijk 10 min voor aanvang aanwezig zijn.

Algemene informatie en mededelingen over Corona en de gevolgen, klik hier

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Catechisaties zijn weer begonnen!

Klik hier voor het actuele rooster (12-10-2020)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Collectegeld

Vergeet u niet om uw collectegeld over te maken?  Klik hier voor de doelen.

Graag aandacht voor de wijze van overmaken:

Diaconie: 'NL44RABO0336583540' Op dit rekeningnummer kunnen ook giften voor de kerktelefoon worden overgemaakt. Dit wel graag vermelden.

Kerk: 'NL62RABO0336518323' Op dit rekeningnummer kunnen ook de giften voor extra collectes worden overgemaakt. Betreffend doel graag duidelijk in de omschrijving vermelden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

 

 

 

 


 

Alle items

Agenda

Kerkdienst; groep F
zo 25 oktober 2020 10:00

Kerkdienst; groep A
zo 25 oktober 2020 16:00

Kerkdienst; Ds. H.E.P. Fortuijn, groep ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK en ZL
zo 1 november 2020 10:00

Kerkdienst; Ds. H.E.P. Fortuijn, groep B
zo 1 november 2020 16:00