Welkom bij de Salemkerk

Kerkdiensten om 10 en 16 uur

ivm corona alleen genodigden bij de kerkdiensten

 

 

 

Mededelingen

Kerkdiensten/meditaties 
bekijken of meeluisteren 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ledenvergadering De Akker wijzigt donderdag 1 oktober!

Als gevolg van de Corona maatregelen gaat de ledenvergadering niet door. De stemming voor bestuursleden gaat WEL door. U kunt donderdagavond tussen 20 en 21 uur in het voorportaal van de kerk uw stembriefje invullen en weer huiswaarts keren. We hopen dat u de moeite wilt nemen om als lid wel uw stem uit te brengen voor onze school. Alvast dank voor de moeite.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Weer naar de kerk!

Klik hier voor welke groepen wanneer mogen komen en welke ingang gebruikt moet worden. De kerk is een half uur voor aanvang geopend. Graag uiterlijk 10 min voor aanvang aanwezig zijn.

Algemene informatie en mededelingen over Corona en de gevolgen, klik hier

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Catechisaties beginnen weer!

Klik hier voor het herziene rooster 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‚ÄčOchtendbijbelstudie start weer op woensdag 30 september as.  

De ochtendbijbelstudie vangt weer aan. Allen hartelijk welkom.
Zie de agenda op deze website voor alle data en de daarbij gevoegde Bijbelstudies.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Collectegeld

Vergeet u niet om uw collectegeld over te maken?  Klik hier voor de doelen.

Graag aandacht voor de wijze van overmaken:

Diaconie: 'NL44RABO0336583540' Op dit rekeningnummer kunnen ook giften voor de kerktelefoon worden overgemaakt. Dit wel graag vermelden.

Kerk: 'NL62RABO0336518323' Op dit rekeningnummer kunnen ook de giften voor extra collectes worden overgemaakt. Betreffend doel graag duidelijk in de omschrijving vermelden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

 

 

 

 


 

Alle items

Agenda

Kerkdienst; Ds H.A. van Zetten, groepen D, E, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK en ZL, collecte Onderhoud
zo 4 oktober 2020 10:00

Kerkdienst; Ds H.A. van Zetten, groepen ZM, ZN, ZO, ZP, ZR en ZT, collecte Onderhoud
zo 4 oktober 2020 16:00

Kerkdienst;
zo 11 oktober 2020 10:00

Kerkdienst;
zo 11 oktober 2020 16:00