Welkom bij de Salemkerk

Kerkdiensten om 10 en 16 uur

 

 

 

 

Mededelingen

Kerkdiensten

bekijken of meeluisteren

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Saambinder
Mediteren, informeren en funderen, dat is de drievoudige opdracht die het blad onder Gods zegen wil (blijven) vervullen. Hierbij doen wij speciaal voor u een aanbieding om nu abonnee te worden. Klik hier voor meer informatie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CGO Leergang Bijbelkunde locatie Lisse
De kerkenraad heeft samen met de Bijbelstudiekring een CGO Bijbelkunde georganiseerd in de Salemkerk. Zie voor meer info de kerkbode van 8 september jl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Koffie- en contactochtend

D.V. vrijdagochtend 22 september hoopt Sarina Brons naar onze koffie- en contactochtend te komen. Het thema zal zijn: ‘Ruimte door regels’ naar aanleiding van haar gelijknamige boekje. Inloop met koffie/ thee vanaf 8.30 uur. Aanvang 9.00 uur. Ben je nog nooit geweest? Probeer het dan zeker een keer. De ochtenden zijn heel laagdrempelig en leerzaam. Maar zeker zo belangrijk is het onderlinge contact, de herkenning en de gezelligheid. Ouders/ verzorgers met kinderen in alle leeftijden én andere belangstellenden: hartelijk welkom. Voor de jonge kinderen zal er een crèche zijn. Commissie Jongeren en Gemeente

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uitnodiging voor Simon de Looijer


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gezellig samen zingen

Op zaterdag 30 september as. willen we weer gezellig samen zingen in de kerk. Na afloop is er gelegenheid om in het verenigingsgebouw een kopje koffie/thee/frisje te drinken. Iedereen van harte welkom. Klik hier voor het programma. Commissie Jongeren & Gemeente

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Voorlezen kerktelefoon

Vanaf 2 oktober as. zal er weer worden voorgelezen voor de kerktelefoon. Elke maandag-, dinsdag- en woensdagmorgen van 10.00 - 10.30 uur. Fijn als u weer meeluistert!
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanmelden oppas crèche

Ben je 11 jaar of ouder en lijkt het je leuk om op te passen in de crèche?
Meld je dan aan via deze link. 
Je kunt ook een e-mail sturen naar crechegergemlisse@hotmail.com. Vermeld dan je naam en je e-mailadres.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitnodiging van Gemengd koor Shalom voor het Kerstproject

Klik hier voor een uitvergroting van de uitnodiging.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lentefair 25 mei 2024
Na Snuffelmarkt komt Lentefair! Klik hier voor meer informatie over de Lentefair. Noteer vast de datum in uw /jouw agenda.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bouwplannen

Op 29 juni heeft dhr. P. Bouma een presentatie gehouden in de kerk over de bouwplannen van het verenigingsgebouw/appartementencomplex. Aan de toen aanwezigen is gevraagd mee te denken met dit plan. En dat vragen we nu ook aan degenen die niet aanwezig waren. Heeft u ideeën, heeft u vragen? Meld het op bouwen@gergemlisse.nl

Ook is er toen aan de leden gevraagd om hun kennis en ervaring (met dit soort trajecten/projecten) in te brengen en zitting te nemen in de bouwcommissie. Daarom nu dezelfde oproep, meld u aan voor de bouwcommissie als u iets kunt bijdragen. Dit kan door een mail te sturen naar jdenbreejen@gergemlisse.nl

Na de zomermaanden wordt er een ledenvergadering gehouden om te overleggen of we met dit plan wel of niet moeten doorgaan. Klik hier voor de presentatie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Collecteren

Uw giften voor de extra collecte kunt u of in de collectezak doen of bij voorkeur overmaken naar de rekening van de kerk onder vermelding van het doel. Klik hier voor de doelen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 


 

 

 

 
Alle items

Agenda

Kerkdienst; Ds F. Mulder, collecte Evangelisatie classis Amsterdam
zo 24 september 2023 10:00

Kerkdienst; Ds F. Mulder, collecte Evangelisatie classis Amsterdam
zo 24 september 2023 16:00

Trouwdienst Chris Balkenende en Fie Bos door Ds W.A. Zondag Ger Gem Woerden
do 28 september 2023 15:00

Voedselactie ten behoeve van Stichting Ontmoeting
za 30 september 2023 10:00

Gezellig samen zingen
za 30 september 2023 19:00

* rode tekst duidt op een link, door hierop te klikken verschijnt er meer informatie

Nieuwsbrief zendingswerker Fennie

Klik hier voor de nieuwsbrief van Fennie van juni 2023