Welkom bij de Salemkerk

Kerkdiensten om 10 en 16 uur

 

 

 

 

Mededelingen

Kerkdiensten

bekijken of meeluisteren

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iedereen is welkom in de kerk, maar we roepen u wel op om zich te houden aan de algemene regel om niet te komen als u corona gerelateerde klachten hebt (ook niet bij lichte klachten) of als er in uw gezin besmettingen zijn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Koffie- en contactochtend

Op woensdag 30 november organiseren we een nieuwe ochtend en deze keer willen we stil staan bij het thema 'Gemeente-zijn rondom kinderen met een (lichte) beperking'. De oppas voor de creche is geregeld
Iedereen hartelijk welkom. Aanvang 9 uur.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herfstmarkt

Op woensdagavond 30 november van 19.00 - 21:30 uur is er in de Proeverij (Bondstraat) een herfstmarkt voor de weeskinderen in Ethiopië. Er worden diverse zaken verkocht voor dit mooie doel. Ook Het Baken uit Katwijk is aanwezig. Komt u ook?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerstmiddag ouderen en alleenstaanden

Op woensdag 14 december organiseert de Commissie ZorgSaam een kerstmiddag voor ouderen (70+) en alleenstaanden van de gemeente. U wordt hiervoor hartelijk uitgenodigd. Aanvang 14.30 uur in het verenigingsgebouw. Graag voor 7 december opgeven bij Ellen Aangeenbrug. Klik hier voor meer informatie.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eindejaarsactie Zendingscommissie

Klik hier voor meer informatie over de producten die u kunt bestellen van de eindejaarsactie, waarmee u de Zendingscommissie steunt in haar werkzaamheden. Klik hier voor de online bestellijst. Klik hier voor de flyer.  Bestellingen graag vóór 10 december indienen. Mocht u de kalender eerder willen ontvangen, bel dan fam Van der Beek tel: 427625.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gemeenteavonden

Er is een aantal gemeenteavonden georganiseerd rondom thema's die in de gemeente leven. Deze zullen geleid worden door Ds. P. Mulder. Er zal volop ruimte zijn om vragen te stellen en uiteraard is er ook een flinke pauze op zo’n avond om elkaar te ontmoeten.  

Data:
Dinsdag 13 december 2022       Thema: Prediking
Woensdag 8 februari 2023        Thema: Gemeente zijn in deze tijd
Woensdag 5 april 2023           Thema: Huisgodsdienst
Woensdag 7 juni 2023            Thema: Het ambt in de gemeente
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Collecteren.
 

Uw giften voor de extra collecte kunt u of in de collectezak doen of overmaken naar de rekening van de kerk onder vermelding van het doel. Klik hier voor de doelen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


 

 

 

 
Alle items

Agenda

Koffie-en contactochtend, Thema: Gemeente zijn rondom kinderen met een (lichte) beperking.
wo 30 november 2022 09:00

Herfstmarkt voor weeskinderen in Ethiopië
wo 30 november 2022 19:00

Kerkdienst;
zo 4 december 2022 10:00

Kerkdienst; Ds P. Mulder
zo 4 december 2022 18:30

Kerkdienst; Ds W. Silfhout, collecte Vervolgde kerk
zo 11 december 2022 10:00

Nieuwsbrief zendingswerker Fennie

klik hier voor de nieuwsbrief van Fennie van augustus/september

Heidelbergse catechismus

We zijn bezig met de behandeling van de catechismusverklaring van Ds. A. Schot. U kunt de vragen die horen bij een Zondag behandeling hier vinden.