Welkom bij de Salemkerk

Kerkdiensten om 10 en 16 uur

 

 

 

 

Mededelingen

Kerkdiensten

bekijken of meeluisteren

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Saambinder
Mediteren, informeren en funderen, dat is de drievoudige opdracht die het blad onder Gods zegen wil (blijven) vervullen. Hierbij doen wij speciaal voor u een aanbieding om nu abonnee te worden. Klik hier voor meer informatie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CGO Leergang Bijbelkunde locatie Lisse
De kerkenraad heeft samen met de Bijbelstudiekring een CGO Bijbelkunde georganiseerd in de Salemkerk. Zie voor meer info de kerkbode van 8 september jl.  De volgende bijeenkomst is op woensdag 8 november aanvang 19:30u in de kerk. Graag tevoren Romeinen 9 t/m 11 lezen. De bijeenkomsten zullen tevens worden uitgezonden. De daarop volgende bijeenkomsten zijn op 20-12, 31-1, 14-2 en 20-3.

Voor de thuiskijkers: klik hier voor de PowerPoint presentatie van woensdag 27 september.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Gezellig samen zingen

Op zaterdag 30 september as. willen we weer gezellig samen zingen in de kerk. Na afloop is er gelegenheid om in het verenigingsgebouw een kopje koffie/thee/frisje te drinken. Iedereen van harte welkom. Klik hier voor het programma. Commissie Jongeren & Gemeente

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Voorlezen kerktelefoon

Vanaf 2 oktober as. zal er weer worden voorgelezen voor de kerktelefoon. Elke maandag-, dinsdag- en woensdagmorgen van 10.00 - 10.30 uur. Fijn als u weer meeluistert!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sing-in Stichting Ontmoeting

Op zaterdag 28 oktober organiseert Stichting Ontmoeting een sing-in in de Hervormde Kerk aan de Heereweg in Lisse. Kinderkoor De Jonge Lofstem, organist André Hobo en pianist Dirk Honders verlenen hun medewerking. Komt u / kom jij meezingen? Hartelijk welkom!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitnodiging van Gemengd koor Shalom voor het Kerstproject

Klik hier voor een uitvergroting van de uitnodiging.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lentefair 25 mei 2024
Na Snuffelmarkt komt Lentefair! Klik hier voor meer informatie over de Lentefair. Noteer vast de datum in uw /jouw agenda.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bouwplannen

Op 29 juni heeft dhr. P. Bouma een presentatie gehouden in de kerk over de bouwplannen van het verenigingsgebouw/appartementencomplex. Aan de toen aanwezigen is gevraagd mee te denken met dit plan. En dat vragen we nu ook aan degenen die niet aanwezig waren. Heeft u ideeën, heeft u vragen? Meld het op bouwen@gergemlisse.nl

Ook is er toen aan de leden gevraagd om hun kennis en ervaring (met dit soort trajecten/projecten) in te brengen en zitting te nemen in de bouwcommissie. Daarom nu dezelfde oproep, meld u aan voor de bouwcommissie als u iets kunt bijdragen. Dit kan door een mail te sturen naar jdenbreejen@gergemlisse.nl

Na de zomermaanden wordt er een ledenvergadering gehouden om te overleggen of we met dit plan wel of niet moeten doorgaan. Klik hier voor de presentatie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Collecteren

Uw giften voor de extra collecte kunt u of in de collectezak doen of bij voorkeur overmaken naar de rekening van de kerk onder vermelding van het doel. Klik hier voor de doelen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 


 

 

 

 
Alle items

Agenda

Voedselactie ten behoeve van Stichting Ontmoeting
za 30 september 2023 10:00

Gezellig samen zingen
za 30 september 2023 19:00

Kerkdienst;
zo 1 oktober 2023 10:00

Kerkdienst; Ds G. Clements
zo 1 oktober 2023 16:00

Gemeenteavond Ds A. Verschuure
di 3 oktober 2023 19:45

* rode tekst duidt op een link, door hierop te klikken verschijnt er meer informatie

Nieuwsbrief zendingswerker Fennie

Klik hier voor de nieuwsbrief van Fennie van juni 2023