Welkom bij de Salemkerk

Kerkdiensten om 10 en 16 uur

 

 

 

 

Mededelingen

Kerkdiensten

bekijken of meeluisteren

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Lentefair 25 mei 2024 

Zin in een dagje uit? U bent van harte welkom op zaterdag 25 mei 2024 bij de gezelligste Lentefair van het jaar. Het is van 10:00 - 15:00 uur rond de Salemkerk en in speeltuin Marijke in Lisse. U kunt hier genieten van een heerlijke lunch, en daarnaast zijn er veel verschillende activiteiten voor jong en oud. Op de fair kunt u onder andere boeken, kleding, speelgoed, woonaccessoires, bloemen, kaarten, snoep en tijdschriften kopen. We sluiten de dag af met een spannende veiling! Met de Lentefair willen we graag een bijdrage leveren aan de actie voor de JBGG en zal er ook een deel gaan naar ZGG en plaatselijke evangelisatie. Noteer de datum in uw/jouw agenda. Zie ook Nieuwsbrief 1 en Nieuwsbrief 2.. Klik hier voor een grote versie van de poster. Zie ook www.lentefairlisse.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Voedselactie ten behoeve van Stichting Ontmoeting

Zaterdag 25 mei, tijdens de Lentefair, kunt u van 10.00 tot 14.00 uur houdbare producten inleveren voor Het Open Huis in Haarlem. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen en informatie beschikbaar vanuit Stichting Ontmoeting. Ook kunt u voor € 10,- pannenkoekenpakketjes kopen en doneren voor Het Open Huis. Met deze pakketjes steunt u maar liefst vier goede doelen tegelijk: Het Open Huis in Haarlem, de actie voor de JBGG, de ZGG en de plaatselijke evangelisatie. Locatie: Lentefair Gereformeerde Gemeente te Lisse, Tulpenstraat/Crocussenstraat

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Toerustingsavond met evangelist Rini Vos
Op dinsdag 28 mei 20.00 uur zal de tweejaarlijkse toerustingsavond evangelisatie gehouden worden in het verenigingsgebouw. Evangelist Rini Vos (Simon de Looier, Amsterdam) zal deze avond leiden. Het wordt vooral een praktische en interactieve avond. Allen van harte welkom.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Barbeque
Ook dit jaar wordt er weer een gezellige barbeque georganiseerd door enkele leden. Deze zal worden gehouden op zaterdag 31 augustus vanaf 16:30 uur. Noteer alvast in uw agenda. Nadere informatie volgt te zijner tijd.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Extra diaconale collecte tbv Bijzondere Noden, achterstandskinderen in Peru (9 juni).

Peru is een groot land, de natuur is prachtig, maar heel veel mensen leven in grote armoede. De meesten van hen wonen in de sloppenwijken van Lima, de hoofdstad van Peru. In al die armoede leven de kinderen van MISIUR: Mision Integral Urbano Rural (Missie in stad en land). Misiur gaat uit van de Presbyteriaans-Gereformeerde kerk van Peru. Ze werken onder kinderen met een weinig hoopvolle toekomst voor ogen. Dat maakt het werk van MISIUR nog belangrijker. Zij nodigen van de allerarmsten 55 kinderen. Die krijgen na schooltijd eten, huiswerkbegeleiding en catechisatie. De kinderen leren psalmen en vragen uit de Heidelbergse Catechismus. Zo hopen we samen te zorgen voor een toekomst van hoop. Hoop voor ín het leven én na dit leven. In deze brief vertelt één van de kinderen iets over het werk van MISIUR. Er is ook een luisterverhaal over het wonen in een sloppenwijk (https://bijzonderenoden.nl/lezenenluisteren/). Meer informatie over dit project kunt u lezen op https://bijzonderenoden.nl/project/achterstandskinderen-in-peru/.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Jongeren vragen

Heb jij vragen over de Bijbel, het geloof of andere persoonlijke (levens-) vragen? We hopen natuurlijk dat je deze aan je ouders of een familielid kunt en wilt stellen. Vind je dat moeilijk? Dan kun je ook altijd terecht bij je wijkouderling, verenigingsleider of bij degene waar je catechisatie van krijgt. Zij willen je graag helpen! Is deze drempel te hoog voor je? Je kunt je vragen ook stellen via jongerenvragen@gergemlisse.nl . Meer info.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Collecteren
Uw giften voor de extra collecte kunt u of in de collectezak doen of overmaken naar de rekening van de kerk onder vermelding van het doel. Klik hier voor de doelen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 


 

 

 

 
Alle items

Agenda

Lentefair
za 25 mei 2024 10:00

Voedselactie ten behoeve van Stichting Ontmoeting
za 25 mei 2024 10:00

Kerkdienst; Stud. R.T. Michielse
zo 26 mei 2024 10:00

Kerkdienst; Stud. R.T. Michielse
zo 26 mei 2024 15:30

Toerustingsavond met evangelist Rini Vos
di 28 mei 2024 20:00

* rode tekst duidt op een link, door hierop te klikken verschijnt er meer informatie

Klimaatinstallatie
De informatie over de klimaatinstallatie voor de kerk is verplaatst naar Informatie / klimaat kerk (zie bovenaan de site)

CGO cursus Lisse
De informatie en de presentaties zijn te vinden onder Informatie / CGO cursus Lisse

Nieuwsbrief zendingswerker Fennie
Klik hier voor de nieuwsbrief van Fennie van juni 2023