Jongerenkoor Jesaréla

In 2008 is jongerenkoor 'Jesaréla' opgericht. Jesaréla betekent oprecht tot God. Dit was het hoofddoel van het koor: samen zingen en muziek maken tot eer en verheerlijking van onze Schepper. We hebben als koor tien mooie jaren gehad waarin we veel leden hebben mogen verwelkomen en diverse uitvoeringen hebben gegeven. Echter bij de start van het seizoen 2018-2019 was de opkomst dusdanig laag dat we moesten besluiten het koor op te heffen. Gelukkig biedt de kerk genoeg andere alternatieve voor jongeren om te zingen, dus wil je heel graag zingen? Sluit je zeker aan bij één van de andere koren. 
 
We willen iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet op het koor, de financiële steun van de gemeente en sponsoren en allen die zijn komen luisteren naar uitvoeringen.
 
Daarnaast nog een financiële mededeling: het geld wat nog op de rekening van Jesaréla stond op een aparte rekening bij de kerk blijft staan. Mocht er ooit weer eens een initiatief komen voor een (jongeren)koor, dan is er al een startkapitaal. 

 

Het bestuur