Hadassa

De vrouwenvereniging Hadassa komt om de week bij elkaar in het verenigingsgebouw. De presidente opent de samenkomst met gebed en leest een meditatie. Eén van de leden heeft op zo'n avond een bijdrage. Dat kan bijvoorbeeld een gedicht zijn of een waar gebeurd verhaal. In de pauze drinken we gezellig met elkaar koffie of thee en is er ruim de gelegenheid voor een praatje met elkaar. Daarna leest de presidente nog voor uit een levensbeschrijving van bijv. een dominee of uit een ander mooi boek en onderwijl handwerken de dames.

Deze spullen en ook veel andere zaken worden 1 x per jaar verkocht op een verkoping ten bate van de school de Akker te Lisse. De school kan met dit geld, wat zij erg waarderen, iets extra's aanschaffen. Bent u geïnteresseerd? Kom gerust eens vrijblijvend een kijkje nemen!