Voor alle data welke worden genoemd op deze website geldt: Deo Volente.

Deo volente is een Latijnse uitdrukking, die "zo God het wil" betekent. Deze uitdrukking wordt, vaak afgekort tot "D.V.", gebruikt bij aankondigingen van vergaderingen, bruiloften en andere evenementen om aan te geven dat men als mens de toekomst niet onder controle heeft, maar afhankelijk is van God. Ook wordt wel gezegd: "bij leven en welzijn".

Het gebruik van deze uitdrukking berust op de volgende Bijbeltekst:

 

"Welaan nu gij, die daar zegt: Wij zullen heden of morgen naar zulk eens stad reizen, en aldaar een jaar doorbrengen, en koopmanschap drijven, en winst doen. Gij, die niet weet, wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven? Want het is een damp, die voor een weinig tijds gezien wordt, en daarna verdwijnt. In plaats dat gij zoudt zeggen: Indien de Heere wil, en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen."  Jakobus 4:13-15