De evangelisatiecommissie 

De evangelisatiecommissie ondersteunt en organiseert activiteiten om het evangelie aan buitenkerkelijken te brengen. Dit gebeurt door middel van verspreiding van folders over de verschillende heilsfeiten zoals Kerst, Pasen, Goede Vrijdag, Hemelvaart en Pinksteren.

Sinds een aantal jaren worden er mondelinge Bijbelcursussen verzorgd. Dit begint met een oriëntatiecursus van vijf avonden, met als doel: op eenvoudige wijze Gods Woord uitleggen. Na de oriëntatiecursus kan er een verdiepingscursus worden gevolgd. Kent u mensen in uw directe omgeving die u kennis wilt laten maken met de Bijbel? Een buurman, collega, vriend of vriendin? Kom dan samen naar deze cursus! Daarnaast zijn er activiteiten op de jaarmarkt en er is een KinderBijbelClub met een eigen leiding en organisatie.