Commissie ZorgSaam

Deze commissie regelt, door de inzet van vrijwilligers, niet-professionele, maar wel praktische hulp. Het betreft hulp in situaties waar hulpverlening door professionals, familie, buren en/of vrienden niet of tijdelijk niet mogelijk is. 
 
Denk daarbij aan: vervoer naar ziekenhuis, bezoek aan ouderen en/of eenzamen, (hulp bij) boodschappen doen, ondersteuning mantelzorgers of tijdelijke hulp in de huishouding. 
 
Als u langer dan zes weken huishoudelijke hulp nodig blijkt te hebben, gaat ZorgSaam met u op zoek naar een andere of particuliere hulp. 
 
Heeft u hulp nodig, neem dan contact op met een van onderstaande coördinatoren:
 
Huishoudelijke hulp:  
Mevr. A.D. van Minnen – Oldenhage
 
Technische zaken: 
Dhr J. Reijerkerk
Dhr J. Korsuize
 
Vervoer: 
Mevr M. van Duijvenvoorde-Grisnich
 
Bezoek:  
Mevr. E.E. den Breejen
 
Ondersteuning Mantelzorg, Boodschappen, en/of hulp in het gezin: 
Mevr. J.J. Mijnders – Struik 
 
Aanmelden als vrijwilliger:
Mevr A.D. Aangeenbrug
 
U vindt hun gegevens in het kerkboekje van onze gemeente.
Ook kunt u een e-mail sturen naar: info@ZorgSaamLisse.nl