Lentefair

za 25 mei 2024 -

Lentefair D.V. zaterdag 25 mei 2024

Voor de zomervakantie is een groepje gemeenteleden bij elkaar geweest om na te denken over de toekomst van de Snuffelmarkt. Een grote overdekte locatie (lees bedrijfshal) in Lisse of directe omgeving lijkt niet beschikbaar, en daarmee is de oorspronkelijke Snuffelmarkt geen optie meer. Als alternatief is voorlopig besloten om rond de kerk en in speeltuin Marijke een grotere voorjaarsmarkt (voorlopige werktitel Lentefair) te gaan organiseren op D.V. zaterdag 25 mei 2024. De invulling moet nog volledig vorm krijgen. Welke producten, hoeveel kramen, welke nevenactiviteiten, doelen etc. Alles nog ter nadere invulling. Een dergelijk groter evenement kan niet afhangen van een klein kernteam, het is de bedoeling om met alle verenigingen en heel veel jongeren en  gemeenteleden hier de schouders onder te gaan zetten. Met het doel om geld op te halen, maar temeer ook om de onderlinge band in de gemeente te bevorderen! De 1e commissievergadering staat gepland op D.V. woensdagavond 11 oktober 2023, verenigingen worden hiervoor uitgenodigd. Wil je individueel aansluiten bij de commissie, of heb je ideeën meld je dan per mail: pieterbalkenende@hetnet.nl. We zien uit naar een gezellige voorbereiding en een mooie Lentefair D.V. volgend jaar!


Terug naar de agenda