Ledenvergadering

vr 3 juli 2020 -

Gang van zaken tijdens de korte ledenvergadering op DV vrijdag 3 juli

  1. Iedereen wordt verwacht tussen 19:30 uur en 19:45 uur. Om 19:45 uur worden de ingangen gesloten.
  2. Iedereen dient zijn eigen pen mee te nemen
  3. Er worden 4 ingangen gebruikt:

a. Crocussenstraat naast kosterswoning:Leden met een achternaam die begint met A t/m B

b. Crocussenstraat hoek Tulpenstraat: Leden met een achternaam die begint met C t/m J

c. Consistorie: Leden met een achternaam die begint met K t/m R

d. Hoek Tulpenstraat Hyacinthenstraat: Leden met een achternaam die begint met S t/m Z

  1.  Bij elke ingang is een kerkenraadslid aanwezig
  2. Bij de ingangen zal op een groot vel papier worden aangegeven, dat personen die klachten hebben die gerelateerd kunnen zijn aan een besmetting met het Coronavirus, niet welkom zijn en dat degenen die wel komen en de ledenvergadering bijwonen verklaren dat zij en hun eventuele gezinsleden vrij zijn van de genoemde klachten
  3. Bij elke ingang ligt een lijst met de namen van de leden en een stapel stembriefjes. Aan ieder wordt gevraagd de handen te ontsmetten en om zijn handtekening of paraaf te zetten op de lijst (en verklaart daarmee ook geen aan Corona gerelateerde gezondheidsklachten te hebben).

Ieder lid neemt een stembriefje mee, zodat die niet uitgedeeld hoeven te worden.

  1. De kosters zien er op toe dat iedereen correct – op de vereiste afstand - gaat zitten
  2. Als er gestemd is zullen 3 kerkenraadsleden, beschermd met handschoenen en een mondkapje, met een collectezak via de niet gebruikte lege banken de stembriefjes ophalen en op de tafel van de voorzitter leggen.

 


Terug naar de agenda