30 mei 2024: Subsidie aanvraag klimaatinstallaties uitgesteld
Er is meer tijd nodig voor het voorbereiden van de plannen en het verkrijgen van meer zekerheid over de  volledige technische betrouwbaarheid en leveringszekerheid van de beoogde systemen. Om die reden is de subsidieaanvraag uitgesteld. Klik hier voor meer informatie.
 

 

26 april 2024: Uitslag peiling klimaatinstallatie

Op 25 april is de peiling gehouden om de voorkeur van de gemeente te bepalen uit de 3 gepresenteerde alternatieven voor de klimaatinstallatie in de kerk. Er zijn 371 stemmen uitgebracht. Een mooie opkomst! Ook de jongeren uit de gemeente hebben van zich laten horen: 27 % van de stemmers was 40 jaar of jonger. Het aandeel van de stemmers tot en met 50 jaar was 43%.

Uitslag (1e keus):
C1 Vervangen huidige installatie                10%
C3a Ventilatie, verwarmen, koelen               9%
C5  Als C3a en 100% energieneutraal     81%

Er blijkt dus een groot draagvlak te zijn in de gemeente voor optie C5, waarmee we een 100% energieneutrale oplossing krijgen. De kerkenraad heeft besloten om voor deze oplossing subsidie aan te vragen. Dit moet op DV 3 juni gebeuren. Daarvoor moet door de commissie nog wel heel wat werk verzet worden om dit administratief rond te krijgen en ook extra zekerheid te krijgen over de technische haalbaarheid omdat er nog weinig referenties zijn. De kerkenraad zal de gemeente op de hoogte houden van de genomen en te nemen stappen.

Klik op een van de volgende informatiebronnen: algemene informatie, de PowerPoint presentatie, de presentatie (18 april) in de kerk,  de voor- en nadelen van de verschillende opties en de gestelde vragen en antwoorden