Geloof

 

"Heere, tot wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En wij  hebben geloofd en bekend dat Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.

Johannes 7 : 68-69