Pasen

 

“.....Wat zoekt gij de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan......”

Lukas 24: 5 en 6