Opgeven schooltijden Driestarcollege Gouda

Leerlingen van het Driestarcollege in Gouda, die gebruik maken van het busvervoer (vanuit Lisse en omstreken) van de SLRS, kunnen via deze website hun start en einde lesuur opgeven. Daarmee komt dan het doorgeven van deze tijden via telefoon, email, sms e.d. te vervallen. Bij toetsweken wordt het formulier op de website ook gebruikt. Als het formulier dubbel (zowel weekrooster als toets week) is ingevuld, volgt er een foutmelding. Vul het formulier dan opnieuw in. Door gebruik te maken van het formulier op de website wordt het voor de coördinator eenvoudiger en efficiënter om bussen in te plannen. We hopen daarmee ook op kosten te kunnen besparen.

Mochten er vragen zijn of problemen met invullen, neem dan contact op met de coördinator van het vervoer.

Het bestuur van de SLRS

Klik hier voor het formulier schooltijden