Op deze site vindt u diverse documenten in relatie met het Corona virus en de gevolgen hiervan voor de kerkdiensten, verenigingen etc.

- Brief van de kerkenraad d.d 14 mei 2020, klik hier

- Informatie over de getroffen maatregelen in en rond de Salemkerk, klik hier

- Informatie hoe om te gaan met de (extra) collectes in deze periode, klik hier

- Hoe mee te luisteren en te kijken naar de erediensten, klik hier