Op deze site vindt u diverse documenten in relatie met het Corona virus en de gevolgen hiervan voor de kerkdiensten, verenigingen etc.,

- Mogelijkheid tot ruilen, klik hier  (31 juli 2020)

- indeling in groepen, klik hier  (28 juli 2020)

- Gebruiksplan voor 200 kerkgangers, klik hier  (9 juli 2020)

- Zangprotocol, klik hier (9 juli 2020)

- Informatie hoe om te gaan met de (extra) collectes in deze periode, klik hier (8 juni 2020)

- Meeluisteren en kijken Salemkerk, klik hier (4 juni 2020)

- Informatie over de getroffen maatregelen in en rond de Salemkerk, klik hier (4 juni 2020)

- Nieuw camerasysteem in de Salemkerk, klik hier (2 juni 2020)

- Brief van de kerkenraad d.d 14 mei 2020, klik hier (14 mei 2020)