Zondagsschool "Samuël"

===

Zondagsschool "Samuël" bestaat 100 jaar! Dit jubileum zal op DV zaterdag 6 januari 2018 worden herdacht.

Inloop vanaf 15:00 uur en opening door Ds G.J.N. Moens om 16:00 uur in het verenigingsgebouw van de Salemkerk.

Ds Schoty zal een Bijbelse vertelling voor de kinderen verzorgen en de heer Grisnich een terugblik op 100 jaar zondagsschool.

Alle oud-zondagsschoolleden, jufs, meesters en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

===

Elke zondag na de morgendienst is er zondagsschool. We zingen en luisteren naar een Bijbelverhaal. Samen denken we na over Gods Woord, we leren uit de Bijbel. Wat zegt de Heere in Zijn Woord? Wat zegt Hij tegen jou? De Heere wil dat wij uit Zijn woord leren, dat we ermee bezig zijn. Hierdoor wil Hij werken, hier kan Hij Zijn zegen aan verbinden. Samuël, diende de Heere al op jonge leeftijd.

Daarom: ben jij tussen de 4 en 11 jaar oud? Welkom op de zondagsschool!

Als je komt, spaar je punten, waarvoor je later wat mag uitzoeken. En het jaarlijkse zondagsschoolreisje, ook heel gezellig! De meesters en jufs kijken uit naar jouw komst!