Stadswandeling Alkmaar

Stadswandeling Alkmaar gaat niet door

De stadswandeling in Alkmaar die de commissie Jongeren en Gemeente wilde organiseren op zaterdag 23 juni as gaat helaas vanwege het geringe aantal aanmeldingen NIET door.

Evangelie

 

“Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven.”

Johannes 14 vers 6a